All for Joomla All for Webmasters

Çevre Politikamız

Gürmak Demiryolu’nun yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte ortak hedefi; ürün ve proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, ürünlerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak, çevre yönetim sisteminin şartlarına uygunluğu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu hedefe ulaşmak amacı ile aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemini sürdürmek;
Başta yasal gereklikler olmak üzere, tüm müşteriler ve etkileşimde bulunulan diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmek ;

Tüm atıkların miktarını, çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılması sağlamak;

Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini özendirip, destekleyerek, enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek;

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını eğiterek ve bu yöndeki çalışmalarını destekleyerek arttırmak;

Ürün ve proses tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerdedaha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.